Villa Ursula Apartment ***** – your best destination for a great vacation
info: +385 99 8324901

Grižane

Smještene pod ruševinama frankopanskog grada i krševitih litica “Griža” po kojima su i dobile ime. Stari je grad oštećen 1323. godine kada je Vinodol zadesio jak potres. U 15. stoljeću dograđene su okrugle kule, a danas su vidljivi samo ostaci nekada slavnog kaštela. Grižanski kaštel imao je nepravilan oblik četverokuta, s okruglim kulama, a ta je nepravilnost uzrokovana specifičnim terenom.Tu je stolovao knez Martin koji je utemeljio primorsku luku koja je dobila ime Crikvenica.

GRADINA

Na slavnu prošlost Grižana podsjećaju ostaci zidina grižanskog kaštela. Kaštel je imao oblik nepravilnog četverokuta sa okruglim kulama na uglovima. Bila je sjedište Kapetanata, feudalne uprave frankopanskim imanjima u Vinodolu. 1323. godine kada je Vinodol zadesio potres kaštel je oštećen. Kaštel je smješten na poroznom tlu, izgrađen uz krševite litice koje ovdje zove “griže”, po čemu je grad i dobio ime.

BADANJ

Ruševine srednjovjekovne gradine koja je podignuta na ostacima rimske fortifikacije iz 4. stoljeća u vrijeme učvršćivanja Liburnijskog limesa. Po svom položaju bio je Badanj čvrst branik Vinodola jer je gospodario prodolom što se pruža od mora prema srcu Vinodola. Glavna utvrda ima jajoliku osnovu kao da je to bila jedna omašna kula pa je vjerojatno stoga i dobio ime Badanj. Nekada je do podno Badnja dosezalo more pa je niže grada bilo nekoliko kamenih stupova o koje su se vezali brodovi.

CRKVA MAJKE BOŽJE SNJEŽNE U BELGRADU

Srednjovjekovna crkva iz 16. stoljeća podignuta na temeljima starije crkve. Crkva je pregrađena u 17. stoljeću što je vidljivo iz glagoljskog natpisa na nadvratniku. Crkva je sačuvala veliki broj glagoljskih natpisa u kamenu. Bogatom inventaru crkve pripada vrijedan glavni oltar, nadgrobna ploča sa ugraviranom kraljicom smrti i veći broj nadgrobnih spoemnika na glagoljici kao i izuzetno vrijedne, jedne od najstarijih u Hrvatskoj, orgulje na mijeh iz 17. stoljeća.

CRKVA SV. MARTINA

Župna crkva sv. Martina srednjovjekovnog je porijekla o čemu svjedoči i dio preostalog crkvenog inventara i glagoljski natpisi o obnovama crkve u 16. i 17. stoljeću. Crkva je iz temelja pregrađena i proširena 1906. godine i tada je dobila dva bočna broda i oznake historicizma odnosno neorenesanse. U crkvenoj riznici čuvaju se vrijedni primjerci gotičke i barokne opreme oltara.

Slike i tekst preuzeti sa http://www.tz-vinodol.hr/

Villa Ursula - Grižane
adresa: Marušići 11, 51244 Grižane (Crikvenica), Hrvatska
tel: +385 99 8324901
e-mail: kornelija.balas@gmail.com
otvoreno: cijelu sezonu

Grižane-Belgrad
28°
Sunny
WedThuFri
35/24°C
34/25°C
34/24°C